یکشنبه ۱۰ مرداد ۰۰ - August 1, 2021

اهمّ اخبار

حمودی: پیروزی مقاومت فلسطینی همه معادله های قدرت را زیر و رو کرد

در پی اعلام آتش بس بی قید و شرط از جانب اسرائیل در سرزمین های فلسطینی، شیخ همام حمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با انتشار بیانیه ای این پیروزی را به نیروهای مقاومت و ملت فلسطین تبریک گفت.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق حادثه تروریستی در مدرسه سیدالشهداء کابل را محکوم کرد

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با انتشار بیانیه ای انفجار تروریستی در کامل را محکوم کرد.