دوشنبه ۵ مهر ۰۰ - September 27, 2021

آخرین اخبار

کدخبر : 24
سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ - ۵:۳۹

دیدار وزیر امور شهرداری‌ها با سیدعمار حکیم

سیدعمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، بر اهمیت نقش تکاملی وزارت شهرداری‌ها با استان‌داری‌های محلی تأکید کردند.

سیدعمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، بر اهمیت نقش تکاملی وزارت شهرداری‌ها با استان‌داری‌های محلی تأکید کردند.

ایشان روز پنج‌شنبه در دیدار با عبدالکریم یونس، وزیر امور شهرداری‌ها، تأکید کردند که حکومت‌های محلی و وزارت شهرداری‌ها باید نقش یکدیگر را برای افزایش وضعیت خدماتی در کشور تکمیل کنند.

وزیر امور شهرداری‌ها در این دیدار اوضاع خدماتی استان‌ها و راه‌های همکاری این وزارت‌خانه با حکومت‌های محلی را با سیدعمار حکیم بررسی کرد.

دیدگاه شما


× پنج = 30