- سایت خبری مجلس اعلای اسلامی عراق - http://almejlis.ir -

تصاویر: دکتر شیخ همام حمودی در دیدار با ایاد علاوی: حفظ دموکراسی در کشور ضرورت دارد

دکتر شیخ همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در دیدار با ایاد علاوی، رئیس ائتلاف الوطنیه بر ضرورت حفظات از عملیات دموکراسی در کشور تاکید کرد.

در این دیدار طرفین همچنین بر ضرورت دور نگه داشتن کشور از مخاطرات روزافزون تاکید شد.

آنها همچنین بر ضرورت تدوین برنامه های انتخاباتی برای احزاب که آنها را «واقعی» نامیدند و رابطه واقعی مردم و نمایندگانشان باشند تاکید کردند.

photo_2018-03-14_21-12-54 (1) [1] photo_2018-03-14_21-13-02 [2] photo_2018-03-14_21-13-11 [3]