- سایت خبری مجلس اعلای اسلامی عراق - http://almejlis.ir -

درباره ما

پایگاه اطلاع رسانی مجلس اعلای اسلامی عراق – دفتر تهران – تلاش دارد از طریق این سایت آخرین و مهمترین اخبار عراق و مجلس اعلای اسلامی عراق را در اختیار خوانندگان محترم قرار دهد.