- سایت خبری مجلس اعلای اسلامی عراق - http://almejlis.ir -

احتمال پیوستن ایاد علاوی به ائتلاف احتمالی عبادی و صدر

شبکه خبری الحدث گزارش داد که ایاد علاوی، رئیس فهرست الوطنیه با مقتدا صدر و حیدر العبادی تماس گرفته و گفته که حاضر است با آنها تشکیل ائتلاف دهد.

بنا به این گزارش ایاد علاوی در این تماس پیروزی جریان السائرون به رهبری مقتدا صدر را تبریک گفته و اعلام کرده حاضر به همکاری با آنهاست.

در همین رابطه گفته می شود که تماس هایی با جریان حکمت به رهبری سید عمار حکیم برای پیوستن به این ائتلاف و تشکیل دولتی فراگیر صورت گرفته است.